Artikler om Sundhed

Gør skoledagen nemmere for elever med indlæringsvanskeligheder

Gør skoledagen nemmere for elever med indlæringsvanskeligheder

De hyperlænker du finder i dette indlæg er af kommerciel karakter og dermed er indhold og link af betalt karakter.

Som barn med indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser eller lignende kan en skoledag godt være rigtig svær. Hvis du er skoleleder på en skole med en specialklasse, er det derfor også dit job at finde ud af, hvordan skoledagen kan tilpasses deres behov bedst muligt, så de får så meget som muligt ud af den. læs videre her for at høre mere om, hvordan dette kan gøres.

Kursus for lærerne

Det er vigtigt, at lærerne til specialklassen har de rigtige værktøjer til at kunne hjælpe børnene så godt som muligt, hvis skoledagen er lidt træls. Et barn med indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser eller lignende kan nemlig godt have svært ved at overskue en skoledag, og kan nemt overstimuleres.

Du kan derfor overveje at sende lærerne på et kursus, hvor netop dette er i fokus – nemlig et low arousal kursus. Her vil de lære mere om, hvordan de bedst muligt kan hjælpe det enkelte barn, hvis de overstimuleres, og derfor ikke kan håndtere den opgave, de står overfor i skoletiden. Det vil uden tvivl være en stor hjælp, at lærerne kommer hjem fra kurset med nogle gode metoder og ny viden, som de kan benytte til dagligt.

Gør klasseværelset til et trygt sted

For mange af disse børn er det vigtigt, at klasseværelset bliver et sted, hvor de føler sig trygge. Det er derfor også en god ide at overveje, hvordan klasseværelset faktisk gøres til et mere trygt sted. Det kan måske være igennem indretningen, og den måde, som det dekoreret på.

Her er det selvfølgelig vigtigt at have børnene med under beslutningerne, da det jo i sidste ende er dem, der ved, hvad der skal til, for at klasseværelset bliver et rart sted at være. Dette er altså ting du kan overveje, for at gøre skoledagen lidt nemmere for de børn, der har indlæringsvanskeligheder.